O Nissanu

Okolina

Okolina

Proizvodnja automobila koji štite okolinu

Budući da su nam prirodni resursi ograničeni, Nissanov cilj je da unaprijedi proizvodne standarde kako bi smo smanjili otpad.

Nissan UK i Španija: 90% recikliranja

U Velikoj Britaniji i Španiji ulažemo velike napore kako bi smo recikliranjem, ponovnom upotrebom i obnovom maksimalno smanjili gubitke. Rezultat je jasan: Nissan je već dostigao stopu recikliranja od 90% u fabrikama koje proizvode laka privredna i putnička vozila. Nastavak napora za poboljšanje stopa recikliranja je u planu u svim Nissanovim fabrikama.

ISO 14001

Naše fabrike u UK-u i Španiji su uvele 1998. normu ISO 14001, međunarodni standard upravljanja okolinom pri proizvodnji automobila.

Njima se određuju ciljevi poboljšanja kontrole emisija u vodi, vazduhu i kopnu, efikasnog iskorištavanja energije i stalno smanjenje efekta na okolinu.

Obnovljiva energija

Toliko volimo vjetrenjače da ih imamo cijelu zbirku. Imamo, na primjer onu u NMUK-u. Generisanjem obnovljive energije emisija ugljen dioksida u fabrikama smanjena je za više od 3000 tona u godini.

Oktobra 2005. NMUK je postavio šest turbina na vjetar od 660 kW i njima počeo da generiše struju. Rezultati? Možda nisu vidljivi, ali svakako se mogu osjetiti:

- generisana energija je jednaka energiji potrebnoj za 1800 engleskih domaćinstava;

- emisija CO2 je smanjena za 3300 tona u godini;

- projekt je pokrio 18% ciljanog iznosa obnovljive energije u lokalnoj zajednici;

- primili smo uz to nagradu u Kampanji za zaštitu ruralne Britanije;

- a vjetrenjače su služile za aktivnost s lokalnom zajednicom i potporu obrazovanju inženjera.

Štedimo energiju u Španiji

Svjesna važnosti efikasne upotrebe prirodnih resursa, Nissanova fabrika u Španjiji trajno radi na smanjenju potrošnje energije, materijala i vode, kao i količine otpada.

Od kraja marta 2007. Nissan Motor Ibérica koristi obnovljivu energiju.:

- U fabrikama Zona Franca i Avila su postavljene fotonaponske ćelije koje proizvode struju;

- a u fabrici u Avili vodu greju solarne ploče.

(Nije vam jasno kako to koristi ljudima? Na primjer, ploče stvaraju 33% energije koja se iskoristi u kupatilima lakirnice).

U godini će se tako uštedjeti 1,400.000 kWh, što bi na godišnjem nivou moralo smanjiti emisiju CO2 za 317 tona.

Proizvodimo efikasno, u skladu sa prirodom

Nissan teži da tokom cijelog životnog vijeka automobila smanjuje otpad i da proizvodi kvalitetne, sigurne automobile prilagođene okolini. Drugim riječima, jednim okom pratimo proizvodnju, a drugim prirodu. I to već od faze dizajniranja automobila.

Postupanje s dotrajalim vozilima

Sva dotrajala vozila (ELV - end-of-life vehicles) sadrže materijal koji se može reciklirati pa s njima postupamo u skladu sa zahtijevima evropske direktive o takvim vozilima.

Zbrinjavanje tečnosti

Najprije ispuštamo sve tečnosti: kočino ulje, motorno ulje, prijenosno ulje. Pažljivo ih sakupljamo i posebno čuvamo do obrade u specijalizovanim reciklažnim postrojenjima. Tako izbjegavamo opasnost da zatruju tlo, vodu i vazduh.

Rastavljanje

Velika količina dijelova vozila se može ponovno iskoristiti. Nakon rastavljanja, te dijelove očistimo i provjerimo i uskladištimo dok ih ne iskoristimo u drugim Nissanovim automobilima.

Da bi sve išlo lakše (i brže), služimo se standardizovanim alatima. Smanjujemo količinu potrebne opreme, označavamo plastične dijelove i stalno unapređujemo tehnička rješenja za rastavljanje.

Drobljenje

Naposljetku, očišćeno se vozilo drobi i rezultat drobljenja se razvrstava prema materijalu (metal, plastika itd.). Dobijeni materijali se mogu reciklirati u nove dijelove ili u druge svrhe.

Olakšavanje zbrinjavanja dotrajalih vozila

Pri reciklažnim aktivnostima nam pomaže Međunarodni informacijski sistem za rastavljanje vozila (IDIS), razvijen u saradnji sa 21 proizvođačem automobila. Posredstvom IDIS-a, Nissan daje podatke o nemetalnim materijalima, dijelovima i informacije vlasnicima reciklažnih postrojenja. Više informacija možete naći na adresi www.idis2.com.

Dotrajala vozila, šta je to?

Šta se podrazumijeva pod dotrajalim vozilom?

Ništa ne traje viječno, čak ni Nissanovi automobili. Kad dođe vrijeme, svi odlaze u penziju. Ali to ne znači da su bezvrijedni. Svako dotrajalo vozilo sadrži vrijedne materijale (čelik, lake metale, legure, aluminijum, bakar, cink itd.) koji se mogu reciklisati i ponovno upotrebiti.

Evropska zakonska regulativa o dotrajalim vozilima

Evropska unija donijela je 2000. Direktivu o dotrajalim vozilima (ELV-ima). Svaka zemlja članica je bila dužna da je uvrsti u vlastite propise. Svrha direktive je smanjiti otpad koji ostaje iza dotrajalih vozila radi zaštite tla, vode i vazduha kako bi se vozila budućih generacija mogla potpunije reciklisati.

Šta kaže zakon?

Postoje jasno određeni ciljevi reciklisanja kako bi dotrajala vozila bila prilagođenija okolni. U novim automobilima je ograničena primjena čelika, žive, kadmiuma i heksavalentnog hroma. Materijali koji se mogu reciklisati moraju biti označeni kako bi se mogli lakše prepoznati.

Nova vozila će ubuduće morati prije izlaska na tržište da dokažu da se mogu reciklisati - bilo kao materijali ili kao energija.

Zakon o dotrajalim vozilima obuhvata sve vrste automobila, privrednih vozila, kamione teže od 3,5 t i autobuse sa više od devet sjedišta.

Šta uraditi sa svojim automobilom?

U Crnoj Gori postoji mreža reciklažnih postrojenja koja preuzimaju stara vozila od posljednjeg vlasnika. Ako se nađete u takvoj situaciji, svoj Nissan možete dovesti u centar za zbrinjavanje. Tamo ćete dobiti potvrdu o uništenju vozila. Njome ćete se lakše osloboditi bilo kakvih obaveza vezanih za vaš automobil.

Tehnički preduslovi prodaje Nissanovih vozila

Novi evropski standardi

U svih 27 zemalja Europske unije automobili prije prodaje moraju da zadovolje lokalne tehničke uslove. Razlog tome su povećanje saobraćajne sigurnosti, smanjenje potrošnje energije i zaštita okoline. Većina zemalja usklađenost s tim zahtjevima provjerava homologacijom tipa vozila - automobil se ocjenjuje s obzirom na propise o sigurnosti, buci i emisijama.

Proizvođačke obaveze

U zemljama članicama EU, proizvođač automobila mora dokazati da novi model zadovoljava tehničke zahtjeve gotovo 60 tehničkih elemenata. Tek kad dobiju dozvolu, proizvođači automobila mogu da počnu da prodaju vozilo na tržištu EU. Ono potvrđuje da njihov proizvod zadovoljava tehničke norme.

Uz to, od 2008. proizvođači automobila su dužni da unaprijed pokažu kakav će učinak na okolinu vozilo imati na kraju svog radnog vijeka.

Cilj: 95-postotna obnovljivost

Direktivom o recikliranju, ponovnoj upotrebi i obnovi koja govori o utjecaju na okolinu novih vozila, evropsko zakonodavstvo zahtijeva od proizvođača da ocijeni tehničke mogućnosti ponovne upotrebe, recikliranja i obnove energije iz materijala od kojih je automobil proizveden. Zbir ta tri činioca (obnovljivost) za nova vozila mora dostići 95 posto.

Usklađenost na svakom koraku

Kad uvodi novo vozilo na evropsko tržište, Nissan mora da dokaže vlastima da vozilo može ostvariti obnovljivost od 95%. Zbog toga je Nissan u svim fazama osmišljavanja, razvoja i proizvodnje novog vozila uveo postupke kojima može osigurati da će ta obaveza za vozila namijenjena evropskom tržištu biti ispunjena.

Oblikovanje radi obnovljivosti

Obnova podrazumijeva dva glavna koncepta:

- mogućnost recikliranja materijala iz automobilskih dijelova;

- obnovu energije: mogućnost obnove elemenata vozila iskorištavanjem energije iz materijala (obnova energije sagorevanjem materijala).

Tokom razvojne faze Nissanovih automobila, računamo i povećavamo mogućnost obnove komponenata birajući najbolje materijale.

Povećanje mogućnosti recikliranja

U fazi oblikovanja naši konstruktori nastoje da povećaju mogućnost recikliranja i obnove Nissanovih automobila. Primjenom materijala koji se lako recikliraju, koristeći u što većoj mjeri jednake materijale i strukture, možemo ispuniti zakonske uslove.

Slično, traženu stopu reciklabilnosti ostvarujemo razvitkom metoda rastavljanja koje štite okolinu već od faze konstrukcije, označavajući plastiku za recikliranje i primjenjujući nekombinovane materijale (mono-materijale).

Qashqaijev primjer

S Qashqaijem smo već dostigli stopu obnove od 95% recikliranjem metala, stakla, guma, tečnosti i maziva, ali i zamijenom i obnovom dijelova poput sjedišta, branika, instrument table, rezervoara vode i goriva i drugih elemenata.

Proizvodimo vozila koja su prilagođenija okolini

… i na tome ne mislimo stati jer želimo što više smanjiti uticaj dotrajalih vozila na okolinu i ponuditi Nissanovim vozačima sigurnost i automobil koji štiti okolinu koji posmatraju kroz prozore.

Reciklisanje, obnova i ponovna upotreba

Cilj nam je da razvijemo automobile koje je lako reciklisati na kraju njihovog radnog ciklusa. Stoga, da bi smo sačuvali prirodne resurse, smanjili emisiju CO2 i na najmanju mjeru sveli količinu otpada, usredsredili smo se na reciklisanje, obnovu i ponovno iskorišćavanje automobila.

Isti pristup u svim fazama

Reciklisati, obnoviti i ponovo upotrebiti nastojimo u svim fazama životnog ciklusa automobila (od oblikovanja preko proizvodnje i prodaje do servisa i uklanjanja).

Pri oblikovanju i razvoju, konstrukciju pokušavamo unaprijediti izborom materijala koji se lako recikliraju, što povećava mogućnost primjene recikliranih materijala i olakšava rastavljanje dijelova. Tokom proizvodnje cilj nam je smanjiti ili čak potpuno eliminisati otpad. U fazi prodaje i servisa, Nissanovi zastupnici poštuju zahtjeve okoline u svojim svakidašnjim aktivnostima. Tokom uklanjanja, dotrajala vozila se recikliraju i zbrinjavaju kako ne bi bilo otpada i kako bi se zaštitili vazduh, tlo i voda.

Kao novo

Nissan ispunjava evropske propise ugrađujući u svaki novi model sve više plastičnih dijelova. Reciklirani materijali moraju da zadovolje iste stroge zahtijeve u pogledu performansi, sigurnosti i trajnosti kao novi materijali.

Koristimo reciklisane proizvode. Kad god možemo.

U evropske automobile obično ugrađujemo oko 40 kg reciklisanih materijala. Tako nastojimo da zaštititimo prirodne resurse i smanjimo količinu otpada.

U novim modelima je više od 50 dijelova izrađeno od reciklisane plastike. Takvi materijali imaju isti kvalitet i sastav kao nikad upotrebljeni materijali pa tako i funkcionišu.

Mislimo na kupce

Cilj nam je da proizvodimo automobile koji ispunjavaju vaša očekivanja i čuvaju okolinu. Cjelokupni Nissanov proces, od faze razvoja i oblikovanja, potpuno je posvijećen maksimalnom zadovoljstvu budućih vlasnika.