OPŠTA PRAVILA KORIŠTENJA STRANICE

Pravne informacije

Ova Internet stranica namijenjena je upravo Vama, kako biste bili u toku sa zadnjim informacijama o NISSAN proizvodima i servisima koji stoje na raspolaganju unutar mreže ovlašćenih NISSAN dilera.

Vaš pristup i korištenje Internet stranica NISSAN zavise od Vašeg prihvatanja dolje navedenih  uslova korišćenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s dolje navedenim uslovima  korišćenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama. Saglasni ste i prihvatate da društvo Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička 47, HR-10000 Zagreb, Hrvatska neće biti odgovorno za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu sa dolje navedenim uslovima korišćenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.


Opšti uslovi korišćenja web stranice

Ovdje navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s Internet stranica NISSAN pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u vezi istih.

Stranicama www.nissan.hr se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju Nissan ne kontroliše već je na nju samo vezan.  Zbog toga ne može se garantovati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliše Renault Nissan Hrvatska.

Ove je web stranice otvorio NISSAN isključivo u svrhe informisanja. Sve informacije dostupne na www.nissan.hr stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili djelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodne pisane dozvole NISSAN -a.

Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www.nissan.hr stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.


Prava intelektualnog vlasništva

Predstavljanje i sadržaj ovih stranica smatraju se intelektualnim vlasništvom NISSAN-a, i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koja pripadaju NISSAN-u, ili su ustupljena NISSAN-u, a u vlasništvu su trećih osoba. NISSAN također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije.

Modeli vozila, crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranicama podliježu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, te su kao takvi vlasništvo NISSAN-a ili treće osobe koja temeljem valjanog pravog posla NISSAN-u garantuje ograničeno korištenje sadržaja. Modeli vozila predstavljeni na web stranicama zaštićeni su prema pravnim odredbama koje se odnose na autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva, te zaštitu nacrta i industrijskih modela.

Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ovih stranica, te na njima prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo ličnu upotrebu, isključujući bilo koje korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima u vezi autorskih prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koji su trenutno na snazi.

Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelimična ili potpuna promjena stranica, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koji ih čine, bez prethodnog dopuštenja NISSANA-a, bilo zlonamjerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje pravila korišćenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, pa će NISSAN takvog počinitelja krivično i materijalno goniti temeljem pravnih propisa koji su na snazi.

Djelomična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja NISSAN-a, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska.

Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica NISSAN-a, pojedinačnih elemenata web stranica NISSAN-a, dizajna logotipa NISSAN bez izričitog pisanog odobrenja NISSAN-a.

Autorska prava marke

Ime marke NISSAN, logo NISSAN, imena vozila korišćena u njihovom djelokrugu i sloganima, kao i odnosni proizvodi i usluge zaštićeni su registrovanim znakom skladno primjenjivim odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korišćenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja NISSAN -a, smatraće se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

Spomenute su i druge marke, a teoretski mogu biti otkrivene prema početnom slovu. NISSAN ih koristi uz odobrenje njihovog vlasnika, ili kao oznaku proizvoda ili usluga koje je predložio NISSAN.
Lozinke i pristup

U postupku registracije, Vi birate ime korisnika i lozinku.

Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje povjerljivosti Vaše lozinke i imena korisnika. Nadalje, u potpunosti ste odgovorni za sve radnje izvršene pod Vašim imenom korisnika. Ne zaboravite isključiti vezu s Internetom nakon svakog korišćenja web stranice.

NISSAN neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak li štetu koji se mogu pojaviti ako neko drugi koristi Vaše korisničko ime ili lozinku, sa ili bez Vašeg znanja.
Podaci o proizvodima i uslugama

Ove stranice na uopšten način predstavljaju proizvode i usluge NISSAN -a dostupne u Republici Hrvatskoj.

Informacije koje NISSAN objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tacnim i pouzdanim u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, niti društvo Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička 47, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, niti povezana društva, kao ni dileri i članovi NISSAN komercijalne mreže ne jamče za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka na ovim web stranicama.

Nova vozila

Karakteristike novih vozila predstavljenih na web stranicama NISSAN odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja predmetnih web stranica.

Označene cijene su informativnog karaktera i odgovaraju trenutnom cjenovniku marke NISSAN.

Tehnologija

NissanConnect (NC2 Kai)
Vožnja je ozbiljna stvar. Uslugama NissanConnect služite se samo kada je to sigurno. Neke aplikacije bit će dostupne kasnije.  Usluge i aplikacije dostupne su samo u određenim europskim državama i na odabranim Nissanovim modelima. Neke usluge i aplikacije mogu nuditi i treće strane kojima ne upravlja Nissan, a podložne su promjenama bez prethodne napomene ili odgovornosti Nissana ili njegovih zastupnika (uključujući, bez ograničenja, usluge koje su otkazale treće strane). Za određene daljinski upravljane funkcije potreban je odgovarajući telefon ili uređaj koji ne dolazi s vozilom. Mobilne mreže nude mobilni operateri i nisu pod Nissanovom kontrolom. Mobilne mreže nisu dostupne u svim područjima. Može se primjenjivati naplata roaminga i/ili prenosa podataka. NissanConnect nije dostupan na hrvatskom jeziku. Podržava sljedeće jezike: engleski, francuski, njemački, italijanski, španjolski, nizozemski, portugalski, turski, ruski, ukrajinski, danski, švedski, finski, poljski, slovački, češki, madžarski, grčki. Nissan nije odgovoran za zamjenu ili nadogradnju opreme te povezane troškove do kojih može doći u kontinuiranoj upotrebi zbog promjena u uslugama.

Panoramski monitor Around View Monitor

Around View Monitor praktično je pomagalo, ali nije zamjena za pravilno upravljanje vozilom. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Pametna pomoć pri parkiranju

Poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na cesti. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Upozorenje na nenamjeran izlazak iz trake

Efikasnost Sistema za upozorenje na nenamjeran izlazak iz trake zavisi od uslova na putu. Poštujte ograničenja brzine. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Otkrivanje pokretnih objekata

Sistem za otkrivanje pokretnih objekata ne može u potpunosti ukloniti mrtve uglove i ne može prepoznati sve objekte. Nije zamjena za pravilno izvođenje postupaka za vožnju unazad. Poštujte ograničenja brzine. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Sistem pomoći pri naglom kočenju

Svrha sistema pomoći pri naglom kočenju jeste upozoriti vozača i pomoći mu prije nego što dođe do sudara; sistem ne može uvijek spriječiti sudar. Poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Upozorenje na vozilo u mrtvom uglu

Svrha sistema za upozorenje na vozilo u mrtvom uglu jeste upozoriti vozača; sistem ne može spriječiti kontakt s drugim vozilima ili zamijeniti pravilno izvođenje manevra promjene vozne trake. Sistem ne može prepoznati sve objekte. Prilagodite vožnju uslovima na putu. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Aktivno kočenje motorom

Sistem aktivnog kočenja motorom može biti neefikasan, ovisno o situaciji. Uvijek vozite pažljivo i obzirno.

Aktivan nadzor smjera

Sisem aktivnog nadzora smjera može biti neefikasan, ovisno o situaciji. Uvijek vozite pažljivo i obzirno.

Aktivan nadzor udobnosti

Sistem  aktivnog nadzora udobnosti može biti neefikasan, ovisno o situaciji. Uvijek vozite pažljivo i obzirno.

Pomoć pri polasku na uzbrdici

Ni u kojem se slučaju nemojte oslanjati isključivo na sistem za pomoć pri polasku na uzbrdici za sprječavanje vozila da krene unazad na uzbrdici. Uvijek vozite pažljivo i obzirno. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Otkrivanje umora vozača

Uvijek vozite pažljivo i obzirno.

Automatsko uključivanje dugih svjetala

Sistem za automatsko uključivanje dugih svjetala djeluje na brzinama većima od 20 km/h ako se prekidač svjetala nalazi u položaju 'Auto'. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Napredni ekran Drive-Assist

Prikazane informacije zavise od opreme ugrađenoj u vozilo. Napredni ekran Drive Assist ne smije se upotrebljavati ako postoji opasnost da odvrati pažnju vozača u vožnji.

Prepoznavanje prometnih znakova

Sistem djeluje u kombinaciji s navigacijskim sistemom. Prilagodite vožnju uslovima na putu. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Sistem dinamičnog nadzora vozila (ESP)

Sistem  bi u vožnji uvijek trebao biti uključen, osim prilikom izvlačenja vozila iz blata ili snijega. Sistem ne može spriječiti nesreću uslijed naglih pokreta upravljačem i neoprezne ili opasne vožnje. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Sistem za nadzor pritiska u gumama

Sistem za nadzor pritiska  u gumama nije zamjena za redovne provjere pritiska u gumama. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Usluge

Usluge predstavljene na ovim web stranicama odnose se na aktivne članove mreže NISSAN u Republici Hrvatskoj. Naznačene cijene su preporučene cijene.

NISSAN zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, posebno one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene NISSAN, njeni članovi mreže ili njeni zaposlenici ne snose odgovornost.

NISSAN ne garantuje, niti izričito niti prećutno, uključujući garancije u pogledu utrživosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sistema, proizvoda ili procesa.

Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih ličnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu saglasni da nećete NISSAN smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi s tim.

Do zakonom predviđenih ograničenja, NISSAN neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

Zbog interaktivne prirode stranica, konfigurator za račun cijena takođe je prisutan samo u informativne svrhe. Mreža NISSAN stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz cijene, dostupnost predstavljenih modela, te najnovije promjene na modelima. U tom smislu, predlažemo konsultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti da Vam da savjet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji, ili kontakt s ovlašćenim NISSAN dilerima. Na njihovim Internet stranicama koje se nalaze u sklopu stranica www.nissan.hr moći ćete pronaći i informacije o polovnim vozilima.
Polovna vozila

Prikazivanje polovnih vozila na Internet stranicama ne smatra se davanjem ponude na kupovinu, već pozivom na davanje ponude od strane Vas kao potencijalnog kupca.

Stoga Vas upozoravamo da se, u pogledu polovnih  vozila koja se nalaze na Internet stranicama, davanje ličnih podataka prilikom pretraživanja polovnih vozila ni na koji način neće smatrati sklapanjem ugovora o kupoprodaji izabranog vozila. Ugovor o kupoprodaji polovnog vozila potrebno je sklopiti s ovlašćenim NISSAN dilerom.

Isto tako, upozoravamo Vas da se davanjem osobnih podataka prilikom pretraživanja polovnih vozila ni u kom slučaju neće smatrati rezervacijom odabranog vozila. To je moguće učiniti samo pri direktnom kontaktu ili posjeti ovlašćenom NISSAN dileru.
Podaci o uslugama financiranja

U poglavlju o financiranju naći ćete usluge i cijene, koje su uopšteno definisane uslovima, a koje zavise od   prihvatanja dosjea od strane financijskih institucija. Podaci nisu vezani ugovorom. Registracija Vaših podataka na ovim web stranicama ne predstavlja ugovornu obavezu i ne odgovara kreditnoj ponudi.

Samo potpisivanje  financijskih ponuda i stavljanje svih dokumenata koja podupiru Vaše izjave, omogućit će osobi zaduženoj za financiranje donošenje konačne odluke koja se odnosi na Vaš zahtjev za financiranje. Zbog interaktivnog karaktera stranice, ponude koje ćete ovdje pronaći mogu se razlikovati, pa je stoga osoba zadužena za financiranje oslobodjena svake odgovornosti. Ponude su važeće samo uz prihvatanje dosjea.
Osobni i javni podaci

Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte Internetom može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.

Ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivim skladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga NISSAN, naši pomoćnici,  članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

Lični podaci

NISSAN je dužan štititi sigurnost Vaših ličnih podataka.

Posebno kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, NISSAN neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci ličnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka NISSAN društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička 47, HR-10000, Zagreb, Hrvatska, kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, skladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama NISSAN.

Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka (Narodne novine br. 103/03), Vaši ovako prikupljeni lični podaci povjerljive su prirode i ostaju sačuvani u zbirci ličnih podataka NISSAN društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička 47, HR-10000, Zagreb, Hrvatska. Povjeravanjem svojih ličnih podataka društvu Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička 47, HR-10000, Zagreb, Hrvatska, na ovim Internet stranicama ni na koji se način i ni u kom slučaju ne odričete svojih prava garantovanih  Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svog prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih  podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netačni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (čl. 20. navedenog Zakona). Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička 47, HR-10000, Zagreb, Hrvatska, možete iskoristiti sljedeća prava:

·       Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši lični podaci procesuirani ili ne;

·       Ažurirati date lične podatke;

·       Uskratiti odobrenje za daljnju držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu situaciju;

Djelomično ili potpuno komercijalno korištenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog odobrenja NISSAN -a, pomoćnika ili zaposlenih prodajne mreže.

Javni podaci

Javne podatke koje nam možete odati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagođenih Vašem ukusu.

Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računara ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.
Izjava o zaštiti podataka

Saglasni ste i prihvatate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka NISSAN društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička 47, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, povezanih društava, kao i dilera i članova NISSAN komercijalne mreže.

Podaci i date informacije biće sačuvane u bazi podataka NISSAN društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o. te će se smatrati povjerljivim. Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog prirode poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće prenijeti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

Saglasni ste i prihvatate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane društva Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička 47, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, povezanih društava, dilera i članova NISSAN komercijalne mreže, u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama u kod ovlašćenih NISSAN dilera, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i informacija, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.

Saglasni ste i prihvatate da društvo Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička 47, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, povezana društva, kao i dileri i članovi NISSAN komercijalne mreže mogu objaviti i u promotivne svrhe koristiti rezultate dobijene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobijenih od Vas. Objavljeni i u promotivne svrhe korišteni rezultati biće prikazani grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.
Mrežni kolačići ' "Cookies"

Kada netko posjeti stranicu, mrežni kolačić ' "cookie" se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako kupac prihvata mrežni kolačić ' "cookie") ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu.

Jedna od funkcija mrežnog kolačića ' "cookie" je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti gore opisanih stranica. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim ličnim podacima.

Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne djelove (kao što su linkovi ili grafovi) na našim web stranicama. Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju NISSAN web stranice.

Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće ' "cookies". Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovani  pregled niti ćete se moći pretplatiti na usluge koje su dostupne na stranici.

Želite li onemogućiti "Prihvati Cookies" upozorenje u Microsoft Explorer-u, učinite sledeće:

   1. Kliknite "View", zatim "Options".
   2. Kliknite "Advanced Tab".
   3. Kliknite "Warn" prije kućice "Accepting Cookies".

Želite li onemogućiti "Prihvati Cookies" upozorenje u Netscape Navigator-u, učinite sledeće:

   1. Kliknite "Options", zatim "Network Preferences".
   2. Kliknite "Protocols Tab".
   3. Kliknite "Warn" prije kućice "Accepting Cookies".
Linkovi

Da biste ubacili link na stranicu www.nissan.hr morate imati prethodno pisano odobrenje od strane NISSAN -a. Da biste to učinili morate kontaktirati web mastera stranice NISSAN.

NISSAN čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao da Vas sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne stvara negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a budući se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, NISSAN nema nadzor nad stranicama koje se uz njega pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovoran za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Svi su djelovi postojećih stranica, uključujući i njene linkove, namijenjeni samo Vama ali NISSAN ne može uvijek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri.

U vezi s tim NISSAN ne odgovara za zakonitost i tačnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih osoba, pa čak ni u slučaju što je putem elektroničkog navodjenja otvorio pristup trećim podacima:

·       ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju trećih lica ili sadržaju podataka u tim informacijama,

·       ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku poduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima.
Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju ’takav kakav jesťe bez garancije bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. NISSAN ne garantuje da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.

Ni pod kojim uslovima NISSAN, njene pomoćnike ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za direktne ili indirektne nedostatke, oštećenja ili gubitak, posebno za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konsultacija ili korišćenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.

Sadržaj NISSAN web stranica nije ugovorno vezan.

Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentovane  samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane NISSAN -a, njenih predstavništava ili članova njene prodajne mreže. Moguće su greške ili propusti.

Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našim web stranicama podložni su ograničenjima. Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite naše web stranice.

Do zakonom predviđenih ograničenja, NISSAN neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, direktnu ili indiretknu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.
Primjenjivo pravo

Ovim prihvatate i izlažete se materijalnom pravu Crne Gore kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne postupke svih dopuštenja, isključenja i uslova upotrebe ovih web stranica. Crnogorski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi sa njima.

NISSAN ne garantuje da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istim sa teritorije države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatraće se da je pristup web stranicama sa navedenih lokacija ostvaren samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.
Ažuriranje opštih uslova

NISSAN zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uslova korišćenja u bilo koje vrijeme bez prethodne napomene. Najnovija verzija opštih uslova  korišćenja može se pregledati klikom na link ‘Pravne napomene i zaštita privatnosti’ koja se nalazi na dnu web stranice.
Informacije vezane za trgovačko društvo

Mjerodavni sud: Trgovački sud u Zagrebu

2484008 – 1100219621 kod Reiffeisen banke – 2360000-1101868083 kod Zagrebačke banke – OIB: 30985203273 – Temeljni kapital: 500.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti u novcu

Osnivač: RENAULT S.A.S., FRANCUSKA – Članovi uprave: Zoran Vujasinović, direktor – Nadzorni odbor: Eric Bernard, predsjednik